Wat is WLZ?

Wat is WLZ?

WLZ is de Wet Langdurige Zorg. De WLZ regelt langdurige intensieve zorg voor:

  • Ouderen
  • Personen met een chronische ziekte
  • Personen met een handicap
  • Personen met een psychische aandoening.

Langdurige intensieve zorg betekent zorg waarbij:

  • er 24 uur zorg in de nabijheid van de verzekerde aanwezig moet zijn
  • er permanent toezicht noodzakelijk is

Langdurige zorg is zowel voor personen die thuis blijven wonen als voor mensen die in een instelling wonen.

Hoe kan ik langdurige zorg aanvragen?

Aanvragen van langdurige zorg gaat via het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Het CIZ onderzoekt of u in aanmerking komt voor langdurige zorg. Als dat inderdaad het geval is, dan geeft CIZ een indicatie af. In deze indicatie is ook het zorgprofiel opgenomen. Het zorgprofiel geeft aan welke zorg je kan krijgen en hoe lang je deze zorg mag gebruiken.

Hoe krijg ik langdurige zorg?

Langdurige zorg kan op twee manieren worden uitgevoerd.

Zorg in natura

De zorg wordt geregeld door het Zorgkantoor. Het Zorgkantoor baseert zich op de indicatiestelling en het zorgprofiel dat werd afgegeven door het CIZ. Zorgkantoren zijn regionaal ingedeeld. Om te weten welk zorgkantoor in uw regio actief is, kunt u kijken op de website van Zorgverzekeraars Nederland.

Persoonsgebonden budget (pgb – WLZ)

Een pgb – WLZ vraagt u aan bij het zorgkantoor in uw regio. Daar kunt u ook terecht voor het aanvraagformulier pgb – WLZ. Meer informatie over het persoonsgebonden budget kunt u vinden in deze brochure van het Zorginstituut.

Eigen bijdrage

Op zorg vanuit de WLZ is een eigen bijdrage van kracht. De eigen bijdrage wordt door de WLZ – zorg gebruiker betaalt aan het Centraal Administratiekantoor (CAK). De hoogte van de eigen bijdrage hangt af van uw persoonlijke situatie.

Op de website van het CAK vindt u meer informatie over de eigen bijdrage.

Wat is WLZ?

Neem contact met ons op om te vernemen wat we voor u kunnen doen:

Mededeling voor klanten in het bezit van polissen van levensverzekeringen gesloten in combinatie met een spaarhypotheek van ING Bank, RegioBank of in het bezit van een Voortzettingspolis.

Indien u vragen heeft die betrekking hebben op één van bovengenoemde producten verzoeken wij u op de volgende link te klikken en een email te versturen naar iptiQ polis administratie of te bellen naar 088 – 500 1490.

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk verwerkt. Lees er meer over in het privacy statement

Fields marked with an * are required