Wat is WLZ?

WLZ is de Wet Langdurige Zorg. De WLZ regelt langdurige intensieve zorg voor: Ouderen Personen met een chronische ziekte Personen met een handicap Personen met een psychische aandoening. Langdurige intensieve zorg betekent zorg waarbij: er 24 uur zorg in de nabijheid van de verzekerde aanwezig moet zijn er permanent toezicht noodzakelijk is Langdurige zorg is … Continue reading Wat is WLZ?