For healthcare providers in Netherlands

Vanaf 2018 tot en met 2020 was iptiQ actief als risicodrager van de zorgverzekeringen die werden uitgevoerd door CAK Volmacht BV onder de labels: Promovendum, National Academic en Besured. Dit aanbod was met ingang van 1 januari 2020 uitgebreid met de zorgverzekeringen die door One Underwriting BV werden uitgevoerd onder de labels Zorgnatura en Zorgrestitutie.
Doordat iptiQ gestopt is als risicodrager, is met ingang van 1 januari 2021 officieel de afwikkelingsfase en afwikkelingstermijn voor iptiQ van toepassing.

Voor u als zorgverlener betekent dit concreet twee zaken, namelijk:

  1. Uitvoeren van de continuïteitsbijdrage en meerkostenregeling zoals afgesproken binnen ZN
  2. Uitvoeren van fraudeonderzoek over de genoemde jaren 2018 t/m 2020

Op deze pagina vindt u nadere informatie over beide activiteiten die voor u van belang kunnen zijn.

Continuiteitsbijdrage         Fraudebeleid